Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.254/1

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.254/1
Nr działki 254/1
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 881 m2 (osiemset osiemdziesiąt jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.363365953, Długość: 18.636275717
50° 21.802 N 18° 38.177 E
x: 474137.7365732, y: 277421.50041686

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.