Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.232/4

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.232/4
Nr działki 232/4
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 995 m2 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.360889353, Długość: 18.633410852
50° 21.653 N 18° 38.005 E
x: 473932.67718866, y: 277147.20692683

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.