Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.16

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.16
Nr działki 16
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 1899 m2 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.370179287, Długość: 18.634937437
50° 22.211 N 18° 38.096 E
x: 474046.29610165, y: 278179.3219847

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.