Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.146

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.146
Nr działki 146
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 295 m2 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.363855566, Długość: 18.631480277
50° 21.831 N 18° 37.889 E
x: 473797.03189404, y: 277477.60266544

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.