Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.110

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.110
Nr działki 110
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 21509 m2 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.365195015, Długość: 18.625257511
50° 21.912 N 18° 37.515 E
x: 473355.32382278, y: 277628.70298415

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.