Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.109

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.109
Nr działki 109
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 3853 m2 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.36347431, Długość: 18.623670064
50° 21.808 N 18° 37.42 E
x: 473241.48707657, y: 277438.00298948

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.