Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.104

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.104
Nr działki 104
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 7394 m2 (siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.365469971, Długość: 18.623937145
50° 21.928 N 18° 37.436 E
x: 473261.59883301, y: 277659.7401961

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.