Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.102

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.102
Nr działki 102
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 14938 m2 (czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.365812725, Długość: 18.623104722
50° 21.949 N 18° 37.386 E
x: 473202.60599538, y: 277698.13948049

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.