Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.10

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.10
Nr działki 10
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 3249 m2 (trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.369494219, Długość: 18.630058547
50° 22.17 N 18° 37.804 E
x: 473699.05921639, y: 278104.88478711

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.