gen. Bema 32, Czersk, Pomorskie. Działka 220204_4.0001.1528/1

Adres gen. Bema 32, Czersk, Pomorskie
Województwo Pomorskie
Powiat Chojnicki
Gmina Czersk
Miejscowość Czersk
Nr domu 32
ID działki 220204_4.0001.1528/1
Nr działki 1528/1
Obręb ewidencyjny Czersk / 0001
Rozmiar: 1256 m2 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.795908108, Długość: 17.998886752
53° 47.754 N 17° 59.933 E
x: 434077.72208898, y: 659490.469665

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.