Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.78

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.78
Nr działki 78
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 9968 m2 (dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.023990737, Długość: 22.257436803
51° 1.439 N 22° 15.446 E
x: 728360.95983135, y: 355845.3293906

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.