Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.340

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.340
Nr działki 340
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 11833 m2 (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.009212202, Długość: 22.264742149
51° 0.553 N 22° 15.885 E
x: 728945.80635627, y: 354225.62485501

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.