Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.336

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.336
Nr działki 336
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 1499 m2 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.014517228, Długość: 22.265019582
51° 0.871 N 22° 15.901 E
x: 728939.11529954, y: 354816.05106584

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.