Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.335

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.335
Nr działki 335
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 22994 m2 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.012088762, Długość: 22.264612555
51° 0.725 N 22° 15.877 E
x: 728922.54727511, y: 354544.90293287

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.