Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.331

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.331
Nr działki 331
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 11350 m2 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.012103402, Długość: 22.263366095
51° 0.726 N 22° 15.802 E
x: 728835.09006486, y: 354542.65634684

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.