Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.330

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.330
Nr działki 330
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 9446 m2 (dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.012320641, Długość: 22.263250679
51° 0.739 N 22° 15.795 E
x: 728825.92870349, y: 354566.4401934

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.