Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.254

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.254
Nr działki 254
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 2238 m2 (dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.020708865, Długość: 22.26090806
51° 1.243 N 22° 15.654 E
x: 728620.41018511, y: 355491.37473623

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.