Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.238

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.238
Nr działki 238
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 295 m2 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.020686022, Długość: 22.261736587
51° 1.241 N 22° 15.704 E
x: 728678.59711952, y: 355491.40862811

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.