Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.237

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.237
Nr działki 237
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 280 m2 (dwieście osiemdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.020146012, Długość: 22.261647108
51° 1.209 N 22° 15.699 E
x: 728674.98384542, y: 355431.11770424

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.