Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.233

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.233
Nr działki 233
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 1309 m2 (tysiąc trzysta dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.020448372, Długość: 22.262012375
51° 1.227 N 22° 15.721 E
x: 728699.09826816, y: 355465.85425695

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.