Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.195

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.195
Nr działki 195
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 272 m2 (dwieście siedemdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.021044297, Długość: 22.266867456
51° 1.263 N 22° 16.012 E
x: 729036.47158613, y: 355547.17036232

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.