Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.190/1

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.190/1
Nr działki 190/1
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 695 m2 (sześćset dziewięćdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.017979813, Długość: 22.267762465
51° 1.079 N 22° 16.066 E
x: 729114.32102742, y: 355209.38879674

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.