Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.180/8

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.180/8
Nr działki 180/8
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 23905 m2 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.019184127, Długość: 22.271921688
51° 1.151 N 22° 16.315 E
x: 729399.92495898, y: 355356.17591068

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.