Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.165

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.165
Nr działki 165
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 2520 m2 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.021802108, Długość: 22.265932919
51° 1.308 N 22° 15.956 E
x: 728967.23113354, y: 355628.48211917

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.