Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.143

Adres Ewunin, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
ID działki 060709_2.0001.143
Nr działki 143
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 76 m2 (siedemdziesiąt sześć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.021022543, Długość: 22.262481839
51° 1.261 N 22° 15.749 E
x: 728729.17732485, y: 355531.12180278

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.