Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.298

Adres Ewunin 33C, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
Nr domu 33C
ID działki 060709_2.0001.298
Nr działki 298
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 5221 m2 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.01643275, Długość: 22.256197155
51° 0.986 N 22° 15.372 E
x: 728311.22240604, y: 355001.54120022

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.