Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.301

Adres Ewunin 33, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
Nr domu 33
ID działki 060709_2.0001.301
Nr działki 301
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 6190 m2 (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.016028257, Długość: 22.258542473
51° 0.962 N 22° 15.513 E
x: 728477.61898861, y: 354963.8619849

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.