Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.324

Adres Ewunin 27, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
Nr domu 27
ID działki 060709_2.0001.324
Nr działki 324
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 18259 m2 (osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.011490295, Długość: 22.261265397
51° 0.689 N 22° 15.676 E
x: 728690.83500539, y: 354467.99493188

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.