Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.325/2

Adres Ewunin 26, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
Nr domu 26
ID działki 060709_2.0001.325/2
Nr działki 325/2
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 3273 m2 (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.016007357, Długość: 22.262078674
51° 0.96 N 22° 15.725 E
x: 728725.61214157, y: 354972.51588818

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.