Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.328

Adres Ewunin 20, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
Nr domu 20
ID działki 060709_2.0001.328
Nr działki 328
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 31538 m2 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.01170619, Długość: 22.262886879
51° 0.702 N 22° 15.773 E
x: 728803.44995835, y: 354497.02409456

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.