Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.204

Adres Ewunin 17, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
Nr domu 17
ID działki 060709_2.0001.204
Nr działki 204
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 5658 m2 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.018823084, Długość: 22.265337532
51° 1.129 N 22° 15.92 E
x: 728940.18257398, y: 355295.56269183

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.