Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.179

Adres Ewunin 1, Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość Ewunin
Nr domu 1
ID działki 060709_2.0001.179
Nr działki 179
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 18900 m2 (osiemnaście tysięcy dziewięćset m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.020089991, Długość: 22.271144556
51° 1.205 N 22° 16.269 E
x: 729340.97847244, y: 355454.42678949

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.