Szczegóły działki ewidencyjnej: 060703_2.0006.439

Adres Dzierzkowice-Góry, Dzierzkowice-Góry, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Dzierzkowice
Miejscowość Dzierzkowice-Góry
ID działki 060703_2.0006.439
Nr działki 439
Obręb ewidencyjny LUDMIŁÓWKA / 0006
Rozmiar: 4208 m2 (cztery tysiące dwieście osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.923816596, Długość: 22.050964417
50° 55.429 N 22° 3.058 E
x: 714350.25143831, y: 344092.26511883

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.