Szczegóły działki ewidencyjnej: 140704_2.0001.92

Adres droga serwisowa budowy torów, Augustów, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Białobrzeski
Gmina Stromiec
Miejscowość Augustów
ID działki 140704_2.0001.92
Nr działki 92
Obręb ewidencyjny Augustów / 0001
Rozmiar: 1289 m2 (tysiąc dwieście osiemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.682746824, Długość: 21.17241705
51° 40.965 N 21° 10.345 E
x: 650136.20863099, y: 426268.58387872

Księga wieczysta numer: RA1K/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W KOZIENICACH (KOZIENICE)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BUDYNEK I URZĄDZENIE STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.