Szczegóły działki ewidencyjnej: 321403_4.0003.45/4

Adres Dobrzany, Dobrzany, Zachodniopomorskie
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Stargardzki
Gmina Dobrzany
Miejscowość Dobrzany
ID działki 321403_4.0003.45/4
Nr działki 45/4
Obręb ewidencyjny Miasto Dobrzany / 0003
Rozmiar: 299 m2 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.356384197, Długość: 15.420634861
53° 21.383 N 15° 25.238 E
x: 261886.12845981, y: 616113.30772725

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.