Szczegóły działki ewidencyjnej: 321403_4.0003.399

Adres Dobrzany, Dobrzany, Zachodniopomorskie
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Stargardzki
Gmina Dobrzany
Miejscowość Dobrzany
ID działki 321403_4.0003.399
Nr działki 399
Obręb ewidencyjny Miasto Dobrzany / 0003
Rozmiar: 272 m2 (dwieście siedemdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.350420901, Długość: 15.420817068
53° 21.025 N 15° 25.249 E
x: 261864.98000062, y: 615449.86379626

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.