Szczegóły działki ewidencyjnej: 321403_4.0003.318/2

Adres Dobrzany, Dobrzany, Zachodniopomorskie
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Stargardzki
Gmina Dobrzany
Miejscowość Dobrzany
ID działki 321403_4.0003.318/2
Nr działki 318/2
Obręb ewidencyjny Miasto Dobrzany / 0003
Rozmiar: 208 m2 (dwieście osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.35326063, Długość: 15.426435642
53° 21.196 N 15° 25.586 E
x: 262254.47856579, y: 615746.76938129

Księga wieczysta numer: SZ1T/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM (STARGARD SZCZECIŃSKI)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.