Szczegóły działki ewidencyjnej: 321403_4.0003.191/4

Adres Dobrzany, Dobrzany, Zachodniopomorskie
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Stargardzki
Gmina Dobrzany
Miejscowość Dobrzany
ID działki 321403_4.0003.191/4
Nr działki 191/4
Obręb ewidencyjny Miasto Dobrzany / 0003
Rozmiar: 209 m2 (dwieście dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.356208848, Długość: 15.42604554
53° 21.373 N 15° 25.563 E
x: 262244.95745167, y: 616075.77205254

Księga wieczysta numer: SZ1T/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM (STARGARD SZCZECIŃSKI)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.