Dębowa 30, Łężyce, Pomorskie. Działka 221510_2.0009.212/2

Adres Dębowa 30, Łężyce, Pomorskie
Województwo Pomorskie
Powiat Wejherowski
Gmina Wejherowo
Miejscowość Łężyce
Nr domu 30
ID działki 221510_2.0009.212/2
Nr działki 212/2
Obręb ewidencyjny ŁĘŻYCE / 0009
Rozmiar: 198904 m2 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 54.513515221, Długość: 18.361569718
54° 30.811 N 18° 21.694 E
x: 458680.60348856, y: 739032.58979507

Księga wieczysta numer: GD1W/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W WEJHEROWIE (WEJHEROWO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.