Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.274

Adres Czyściec 7, Czyściec, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość Czyściec
Nr domu 7
ID działki 302407_5.0811.274
Nr działki 274
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 23409 m2 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.550647783, Długość: 16.478447049
52° 33.039 N 16° 28.707 E
x: 329091.66649874, y: 523524.81381416

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.