Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.453

Adres Czołgowa, Gliwice, Gliwice
Województwo Gliwice
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.453
Nr działki 453
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 253 m2 (dwieście pięćdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.360681628, Długość: 18.625325899
50° 21.641 N 18° 37.52 E
x: 473357.65973985, y: 277126.9805658

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.