Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.430

Adres Czołgowa, Gliwice, Gliwice
Województwo Gliwice
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.430
Nr działki 430
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 597 m2 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.361448549, Długość: 18.623454644
50° 21.687 N 18° 37.407 E
x: 473225.03026783, y: 277212.90148988

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.