Szczegóły działki ewidencyjnej: 246401_1.0143.11/9

Adres Częstochowa, Częstochowa, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Częstochowa
Gmina Częstochowa
Miejscowość Częstochowa
ID działki 246401_1.0143.11/9
Nr działki 11/9
Obręb ewidencyjny 143 / 0143
Rozmiar: 292 m2 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.814086056, Długość: 19.161793241
50° 48.845 N 19° 9.708 E
x: 511394.85279755, y: 327473.93582066

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.