Szczegóły działki ewidencyjnej: 246401_1.0143.10/2

Adres Częstochowa, Częstochowa, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Częstochowa
Gmina Częstochowa
Miejscowość Częstochowa
ID działki 246401_1.0143.10/2
Nr działki 10/2
Obręb ewidencyjny 143 / 0143
Rozmiar: 227 m2 (dwieście dwadzieścia siedem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.81428825, Długość: 19.161789027
50° 48.857 N 19° 9.707 E
x: 511394.50681615, y: 327496.41242223

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.