Szczegóły działki ewidencyjnej: 040809_2.0005.85

Adres Czerskie Rumunki 21, Czerskie Rumunki, Kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat Lipnowski
Gmina Wielgie
Miejscowość Czerskie Rumunki
Nr domu 21
ID działki 040809_2.0005.85
Nr działki 85
Obręb ewidencyjny CZERSKIE RUMUNKI / 0005
Rozmiar: 63699 m2 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.797799055, Długość: 19.262618095
52° 47.868 N 19° 15.757 E
x: 517701.29442839, y: 548054.40174437

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.