Szczegóły działki ewidencyjnej: 040809_2.0005.69/1

Adres Czerskie Rumunki 17, Czerskie Rumunki, Kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat Lipnowski
Gmina Wielgie
Miejscowość Czerskie Rumunki
Nr domu 17
ID działki 040809_2.0005.69/1
Nr działki 69/1
Obręb ewidencyjny CZERSKIE RUMUNKI / 0005
Rozmiar: 963 m2 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.795128863, Długość: 19.271460156
52° 47.708 N 19° 16.288 E
x: 518298.39682435, y: 547759.6776474

Księga wieczysta numer: WL1L/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W LIPNIE (LIPNO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.