Szczegóły działki ewidencyjnej: 040809_2.0005.74

Adres Czerskie Rumunki 16, Czerskie Rumunki, Kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat Lipnowski
Gmina Wielgie
Miejscowość Czerskie Rumunki
Nr domu 16
ID działki 040809_2.0005.74
Nr działki 74
Obręb ewidencyjny CZERSKIE RUMUNKI / 0005
Rozmiar: 73631 m2 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.797410925, Długość: 19.271038458
52° 47.845 N 19° 16.262 E
x: 518269.01517408, y: 548013.34533988

Księga wieczysta numer: WL1L/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W LIPNIE (LIPNO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.