Szczegóły działki ewidencyjnej: 300306_2.0001.5/47

Adres Chwałkówko 7/1, Chwałkówko, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Gnieźnieński
Gmina Łubowo
Miejscowość Chwałkówko
Nr domu 7/1
ID działki 300306_2.0001.5/47
Nr działki 5/47
Obręb ewidencyjny CHWAŁKÓWKO / 0001
Rozmiar: 799 m2 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.473871155, Długość: 17.410969633
52° 28.432 N 17° 24.658 E
x: 392103.75397633, y: 513187.54209794

Księga wieczysta numer: PO1G/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W GNIEŹNIE (GNIEZNO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.