Chocieszów 37a, Chocieszów, Dolnośląskie. Działka 020814_5.0001.136/1

Adres Chocieszów 37a, Chocieszów, Dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie
Powiat Kłodzki
Gmina Szczytna
Miejscowość Chocieszów
Nr domu 37a
ID działki 020814_5.0001.136/1
Nr działki 136/1
Obręb ewidencyjny Chocieszów / 0001
Rozmiar: 12994 m2 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.45932129, Długość: 16.470906804
50° 27.559 N 16° 28.254 E
x: 320544.87673453, y: 291079.85190025

Księga wieczysta numer: SW1K/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W KŁODZKU (KŁODZKO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.