Szczegóły działki ewidencyjnej: 021202_5.0001.404/6

Adres Chmieleń, Chmieleń, Dolnośląskie
Województwo Dolnośląskie
Powiat Lwówecki
Gmina Lubomierz
Miejscowość Chmieleń
ID działki 021202_5.0001.404/6
Nr działki 404/6
Obręb ewidencyjny CHMIELEŃ / 0001
Rozmiar: 12339 m2 (dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.982295903, Długość: 15.493115244
50° 58.938 N 15° 29.587 E
x: 253935.3328889, y: 352015.14029397

Księga wieczysta numer: JG1S/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W LUBANIU (LUBAŃ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.